עשור לקליניקה ! ! !

אנחנו חוגגים עשור!

עשור לעשייה, לגדילה וצמיחה של הקליניקה.
רצינו לומר תודה לכל המטופלים שלנו
שהפקידו בידינו את גופם, האמינו ובטחו בנו.
יחד- גרמנו לשינוי.
שינוי בתודעה ובהבנה כוללת היחידה:
שאתם ובריאותכם חשובה!
שהמטפל והמטופל הם יחידה אחת שמביאה יחד את השינוי.
שמחים לגדול ולהתפתח אתכם.
באהבה: