Ο βελονισμός στην Ιερουσαλήμ

Στο κέντρο κινεζικής ιατρικής Nei Jing στην Ιερουσαλήμ οι ανάγκες των ασθενών μας αποτελούν πρώτη προτεραιότητά μας, ενώ κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Το ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον της κλινικής μας διασφαλίζει την γαλήνη και την ηρεμία των ασθενών, απαραίτητο στοιχείο για τη διαδικασία ίασης και αποκατάστασης της υγείας. Με πολλά χρόνια […]

להמשך קריאה >>