Nei Jing
כי אצלנו הבריאות
תמיד לפני הכל

תוכנית עומק מעשית המיועדת לבוגרי תוכנית לימודים ברפואה סינית וסטודנטים בשנים ג’ ו-ד’ ללימודים. מטרת התוכנית להעניק כלים מעשיים למטפל בשלושת התחומים המרכזים לניהול קליניקה מצליחה:

מקצועי

ניהול קליניקה

שיווק

נגן וידאו

המלצות

צרו קשר

Nei Jing - המרכז לרפואה סינית