מייל הזמנה

ביטול תור יעשה כ-24 שעות לפני מועד הטיפול, כל ביטול תור שיבוצע לאחר מועד זה יחוייב בתשלום מלא!Cancellation of an appointment has to be done at least 24 hours before the treatment, any cancellation done within the 24 hours time frame will be fully charged!

נשמח לראות אתכם באתר החדש שלנו :-)


התמחויות השונות שלנו

למיקום שלנו ללחוץ כאן For our Location Press here