טיפול רגשי

הגוף והנפש הם יחידה אחת שלמה. זאת אומרת שהם שניהם מושפעים ומשפיעים אחד על השני. מטופלים רבים שלנו מאשרים כי הטיפול המשולב עזר להם להגיע למקסימום שיפור במינימום זמן. ברגע שמטפלים ישירות בשני הקצוות: הן בנפש והן בפיזי הטיפול מהיר, מרוכז והורגש שיפור עצום בשני המישורים יחדיו. המצב הנפשי שאנו שורים בו משתקף בדרך כלל גם כלפי חוץ, אולי אחרים לא יוכלו להבחין זאת אבל אנו נוכל להרגיש בעייפות שמכבידה על חיי היום יום, בכתפיים שמוטות וכואבות, כאבי צוואר, כאבי גבחוסר בתפקוד המיני, שפיפות בעמידה, קושי להתרכז וכו…